ДЕЛОВЕН ПАРТНЕР

НОВАМЕД – ДОВЕРЛИВ ДЕЛОВЕН ПАРТНЕР

Новамед одржуваа долгорочен и тековен бизнис-план за да биде добро информиран со елементите кои може да влијаат на континуираниот успех. Знаеме дека за да изградиме успешен бизнис, од суштинско значење се нашите партнери и затоа посебно внимание посветуваме на нивните предлози и сугестии. Професионално и коректно ги исполнуваме дадените ветувања и секогаш сме во комуникација со нашите бизнис-партнери. Со ова се отвораат нови можности за успех во пласирање на производи и услуги на фармацевтскиот пазар, создавање на нови стандарди на квалитет во интерес на општото здравје.
Благодарни сме за довербата и поддршката на оние кои што не одбраа како нивен деловен партнер, но секогаш им посакуваме искрено добредојде на новите клиенти, подготвени за взаимно ефикасна соработка, размена на искуства и идеи. Новамед е горд со сегашните соработници, со локалните и меѓународните производители, аптеките, здравствените установи од приватниот и државниот сектор и др.
Нашиот тим, навремено, стручно и професионално ги завршува следниве задачи:
  • Регистрација на производи
  • Анализа и оценување на бизнис потенцијалот
  • Анализа на демографските и економските податоци
  • Подготовка и реализација на маркетинг план
  • Дистрибуција и др.

Ве очекуваме со искрена желба за успешна соработка.
                                                    Срдечно, од Професионалниот тим на Новамед.