NEOLEXAN – 500 ДЕНАРИ neolexan-10# ПРОИЗВОДОТ СЕ ИЗДАВА БЕЗ ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТ. ПРЕД УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО УПАТСВОТО. ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.
NEOLEXAN SR –  600 ДЕНАРИ neolexan_sr# ПРОИЗВОДОТ СЕ ИЗДАВА БЕЗ ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТ. ПРЕД УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО УПАТСВОТО. ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.
NEOFOLIC –  350 ДЕНАРИ neopholic-3d# ПРОИЗВОДОТ СЕ ИЗДАВА БЕЗ ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТ. ПРЕД УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО УПАТСВОТО. ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.
NEOLIPIDRA FORTE   –  450 ДЕНАРИ neolipidra-forte-3d# ПРОИЗВОДОТ СЕ ИЗДАВА БЕЗ ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТ. ПРЕД УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО УПАТСВОТО. ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.
CYSTOSTOP RAPID  –  650 ДЕНАРИ cystostop-rapid-3d# ПРОИЗВОДОТ СЕ ИЗДАВА БЕЗ ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТ. ПРЕД УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО УПАТСВОТО. ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.
CYSTOSTOP CHRONO –  680 ДЕНАРИ cystostop-chrono-3d# ПРОИЗВОДОТ СЕ ИЗДАВА БЕЗ ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТ. ПРЕД УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО УПАТСВОТО. ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.
NEORENAL–  500 ДЕНАРИneorenal-3d # ПРОИЗВОДОТ СЕ ИЗДАВА БЕЗ ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТ. ПРЕД УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО УПАТСВОТО. ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.
NEORENAL SR –  800 ДЕНАРИ neorenal-sr-3d# ПРОИЗВОДОТ СЕ ИЗДАВА БЕЗ ЛЕКАРСКИ РЕЦЕПТ. ПРЕД УПОТРЕБА ПРОЧИТАЈТЕ ГО ВНИМАТЕЛНО УПАТСВОТО. ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.
                              НАСКОРО…
[АПТЕКИ]

apteki-google

[НОВАМЕД]
  admin-ajax
НОВАМЕД ВЕЛЕДРОГЕРИЈА – ИНОВАТИВНОСТА НА ФАРМАЦЕВТСКАТА НАУКА
со интегритет, доверба, веродостојност, стручност, реноме, транспарентност, одговорност, расположивост, компетентост, вештини и искуство …
novamed-farmacevti
Сите производи на Новамед се оригинални, иновативни, висококвалитетни производи. Секој од нив поседува терапевтска предност за подобрување на општото здравје. Произведени под строга контрола и во согласност со највисоките критериуми, барања и стандарди за квалитет на производство “Добра производна пракса” (GMP).
 Внимание !!! Информациите за производите дадени на интернет страната се само краток опис за особините и нивниот благопријатен ефект за подобрување на здравјето . Терапијата и употребата на производите секогаш е добро да биде во согласност со препораките од вашиот лекар или фармацевт. Секогаш внимателно  прочитајте го внатрешното упатство. Податоците на интернет страната служат само за  информирање.