ПАРТНЕРСТВО

НОВАМЕД – ДОВЕРЛИВ ДЕЛОВЕН ПАРТНЕР

Новамед одржуваа долгорочен и тековен бизнис-план за да се осигура да биде добро информирана за елементите кои може да влијаат на континуираниот успех. Знаеме дека за да изградиме еден успешен бизнис, од суштинско значење се нашите Партнери и посебно внимание е посветено на нивните предлози и сугестии. Професионално и коректно ги исполнуваме дадените ветувања и секогаш сме во комуникација со нашите бизнис-партнерите. Со ова се отвораат нови можности за успех во пласирањето на производи и услуги на пазарот, создавање на нови стандарди на квалитет во интерес на грижата за здравјето и квалитетот на животот на секој човек.
Благодарни сме за довербата и поддршката на оние коишто не одбрале како нивен деловен партнер, но секогаш им посакуваме искрено добредојде на новите клиенти, подготвени за взаемно ефикасна соработка, размена на искуства и идеи. Новамед е горда со сегашните соработници, локални и меѓународни производители, аптеките , здравствените установи од приватниот и државниот сектор и др.
Нашиот тим на Новамед, навремено и на професионален начин врши:
  • Регистрација на производи
  • Анализа и оценување на бизнис потенцијалот
  • Анализа на демографските и економските податоци
  • Подготовка и реализација на маркетинг план
  • Дистрибуција и др.

Ве очекуваме со искрена желба за успешна соработка.
                                                    Срдечно, од Професионалниот тим на Новамед.